Regulamin

Wersja obowiązująca od dnia 12.11.2010r

Usługi poligraficzne udostępnione w ramach serwisu foto-kalendarz.pl realizowane są przez Drukarnię Urdruk Paweł Urbanowicz  z siedzibą ul. Stolarska 5e, 56-400 Oleśnica, 

NIP 911-175-38-94

Definicje

  • Drukarnia – Drukarnia Urdruk Paweł Urbanowicz
  • Serwis – Serwis foto-kalendarz.pl, realizowany przez Drukarnię.
  • Użytkownik – Osoba korzystająca z usług Drukarni za pośrednictwem Serwisu.
  • Projekt – Udostępniony w Serwisie projekt graficzny pracy, który może być uzupełniony przez Użytkownika o elementy tekstowe, graficzne, kolorystyczne.
  • Praca – Praca wydrukowana według wskazanego Projektu oraz danych dodatkowych i Plików wymaganych przez ten Projekt w formacie i na papierze specyficznym dla Projektu, wykończona introligatorsko (gilotyna, bigowanie, szycie, …) zgodnie ze specyfiką projektu.

Postanowienia ogólne

Warunki Regulaminu określają w sposób wyczerpujący prawa i obowiązki Użytkownika, Serwisu dotyczące usług świadczonych przez Drukarnię za pośrednictwem Serwisu.

Usługi polegają na wykonywaniu zleceń poligraficznych (druk plus introligatornia) według Projektów udostępnionych w Serwisie oraz dodatkowych danych dostarczonych za pośrednictwem Serwisu przez Użytkownika. Dodatkowe dane, o których mowa mogą zawierać:

  • Teksty do umieszczenia na drukowanych pracach zgodnie z wybranym przez Użytkownika projektem.
  • Kolory elementów drukowanych prac zgodnie z wybranym przez Użytkownika projektem.
  • Pliki zawierające elementy graficzne (np. zdjęcia) do umieszczenia na drukowanych pracach zgodnie z projektem wybranym przez użytkownika.
  • Rodzaj papieru, na którym drukowana jest praca określony jest przez projekt wskazany przez Użytkownika. Jeśli dany Projekt to umożliwia Praca jest drukowana na jednym z papierów dostępnych dla tego Projektu, wskazanych przez Użytkownika w zamówieniu.

Przesłanie prawidłowo wypełnionego zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy jednorazowego zlecenia pomiędzy Użytkownikiem a Drukarnią.

Nie stosowanie się do warunków Regulaminu będzie powodem odrzucenia zamówienia Użytkownika, jako nie podlegającego realizacji.

Zamówienie i jego realizacja

Zamówienie wykonania usługi polega na wypełnieniu wskazanych pól formularza i akceptacji zlecenia poprzez naciśnięcie przycisku „ZAMÓW”. Po przesłaniu zlecenia Użytkownik otrzyma list elektroniczny (e-mail) potwierdzający złożenie Zamówienia wraz z wyszczególnieniem wszystkich jego elementów.

Drukarnia może uznać, że przesłane zamówienie podlega dodatkowemu potwierdzeniu. W takim przypadku Drukarnia będzie się kontaktować z Użytkownikiem telefonicznie, poprzez wiadomość SMS lub za pośrednictwem email, w celu potwierdzenia złożenia zamówienia i ew. przekazania dodatkowych informacji dotyczących jego realizacji.

Złożenie zamówienia przez Użytkownika jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania jej podpisu.

Płatności

W systemie foto-kalendarz.pl płatności realizowane są poprzez System Płatności PayU.pl
Dostępna też jest opcja płatności za produkty w opcji za pobraniem. Realizowane jest to jedynie poprzez firmę kurierską DPD.

Reklamacje

Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji niezwłocznie po otrzymaniu Zamówienia w przypadku kiedy następuje:

1) wykonanie pracy w sposób niezgodny z zamówieniem
2) uszkodzeń produktów podczas dostawy, jedynie wtedy, gdy zostanie to stwierdzone w obecności przedstawiciela firmy dostarczającej towar poprzez wypełnienie  i podpisanie protokołu stwierdzające takowe uchybienia.

Podstawą do reklamacji nie mogą być błędy wynikające z nieuwagi Użytkownika (literówki, kadrowanie obrazu, brak zdjęć pomylone zdjęcia).

Indywidualne prośby o zmianę poszczególnych elementów na kalendarzu tj. usunięcie daty ze środka kalendarza, edycja zdjęć, itp. nie zawsze są możliwe do zrealizowania z przyczyn od nas niezależnych.

Podstawą do reklamacji nie mogą być różnice w wyglądzie pomiędzy, projektami oglądanymi na stronie internetowej Drukarni, a produktami dostarczonymi do klienta, wynikające z indywidualnych ustawień lub parametrów komputera, monitora Użytkownika takich jak kolor, proporcje, rozdzielczość, a także różnic w przestrzeniach kolorystycznych odwzorowywanych przez monitory lub inne urządzenia drukujące.